Політика у сфері якості

Завдання, яке ми ставимо перед собою – це мінімізація ризиків під час виробництва та здійснення товарних операцій з різною промисловою продукцією шляхом проведення незалежної інспекції.

Головна мета діяльності CCI – найбільш повне задоволення потреб замовників шляхом забезпечення та отримання повних, достовірних, відтворюваних та об’єктивних результатів під час проведення інспекцій та випробувань, компетентність оцінювання отриманих результатів, дотримання вимог нормативних документів, законодавчих актів, встановленого терміну проведення робіт, а також шляхом постійного вивчення ступеня задоволеності замовника та його потреб.

CCI не є розробником, виробником, постачальником та споживачем продукції, яку інспектує.

ТОВ «CCI» має адміністративну та фінансову незалежність і може виконувати функції «третьої сторони». Це гарантує неупередженість та об’єктивність під час виконання своєї діяльності.

У своїй діяльності CCI керується суворим дотриманням антикорупційних принципів та прозорості, доступності інформації про свою діяльність з повною гарантією дотримання конфіденційності Замовника. Дотримання морально – етичних норм у відносинах між зацікавленими сторонами є основним принципом у діяльності.

Дані принципи відображені в Політики в галузі якості

та Декларації про незалежність та неупередженість

 

Декларація про конфіденційність інформації:

 

У своїй діяльності ми керуємося: