Правило прийняття рішення

ПРАВИЛО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Відповідно до вимог «EN ISO/IEC 17025» при вимогі замовника надати оцінку відповідності. Випробувальна лабораторія ССІ проводить оцінку відповідності наданих на випробування зразків згідно вимог нормативних документів на продукцію з урахуванням невизначеності результатів вимірювання.

Зразок заявки подано за посиланням:

Заявка на отримання у протоколі випробувань відповідності зразків продукції вимогам нормативних документів

Укладання договору про надання послуг, у разі потреби надання ТОВ «ССІ» у протоколі випробування заяви про відповідність зразків продукції вимогам нормативних документів, приймається ТОВ «ССІ» за згодою замовника на використання зазначеного правила, яке можна знайти: