Паливо тверде мінеральне, вугілля буре лігніт, кам’яне, антрацит, горючі сланці, брикети та подібні види твердого палива, отримані з кам’яного вугілля, антрациту, лігніту. Кокс та напівкокс з кам’яного вугілля, кокс пековий, інші вуглецеві матеріали, термоантрацит.

Випробувальна лабораторія ТОВ «ССІ» займає лідируючі позиції на ринку лабораторних послуг з визначення якісних показників твердого мінерального палива, працює з широким діапазоном вуглецевих матеріалів та проводить такі випробування:

Технічний (загальний) аналіз:

 • загальна волога;
 • зольність;
 • загальна сірка;
 • вихід летких речовин;
 • найвища та нижча теплота згоряння.

Елементний аналіз:

 • вуглець, водень, азот, кисень;
 • загальна сірка;
 • мікроелементи: хлор, миш’як, фосфор, натрій, калій та ін.

Оцінка викидів діоксиду вуглецю при спалюванні палива:

В Україні з 1 січня 2021 року набрав чинності закон “Про засідки моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів” від 01.11.2018 N 9253.

Наші фахівці допоможуть провести загальну оцінку викидів діоксиду вуглецю при спалюванні твердого мінерального палива, твердого біопалива.

Петрографічний аналіз:

 • показник відбиття вітриніту;
 • мацеральний склад;
 • окисленість.

Пластичні властивості вугілля, коксування:

 • визначення пластометричних показників на апараті Л. М. Сапожнікова (х, у);
 • пластичні властивості на пластометрі Гізелера;
 • показник спучування у тиглі;
 • визначення спікаючої здатності кам’яного вугілля випробуванням по Рогу.

 

Інші види випробувань:

 • гранулометричний склад;
 • розмолоспроможність по Хардгрову (HGI);
 • механічна міцність;
 • щільність (дійсна і уявна);
 • збагачуваність, показники фракційного аналізу.
 • хімічний склад золи;
 • температури плавлення золи;
 • визначення реакційної здатності (CRI) та міцності коксу після реакції (CRS);
 • низку інших випробувань.