Вапно. Вапняк, доломіт, магнезит та інші карбонатні породи. Меліоранти вапнякові. Флюси. Камінь вапняковий.

Випробувальна лабораторія ТОВ «ССІ» проводить такі випробування:

 

 • гранулометричний склад;
 • масова частка оксидів кальцію та магнію, заліза, алюмінію, окису титану, фосфору, марганцю, оксиду хрому, барію, кремнію, заліза, оксиду натрію та оксиду калію
 • масова частка вологи, гігроскопічної вологи;
 • втрата маси при прожарюванні;
 • вміст суми оксидів заліза (III) та алюмінію;
 • вміст карбонатів кальцію та магнію;
 • розтріскування при нагріванні;
 • дійсна, об’ємна, насипна густина, водопоглинання;
 • масова частка карбіду кремнію;
 • масова частка вільного/загального вуглецю;
 • масова частка фториду кальцію;
 • температура та час гасіння;
 • ступінь дисперсності;
 • сумарна масова частка активних оксидів кальцію та магнію;
 • масова частка води та діоксиду вуглецю;
 • масова частка непогашених зерен;
 • втрата маси при прожарюванні;
 • масова частка речовин, нерозчинних у соляній кислоті;
 • масова частка вуглекислого кальцію та магнію;
 • масова частка сірчанокислого кальцію;
 • масова частка вуглекислого кальцію;
 • масова частка фтористого кальцію;
 • масова частка сірки (загальної, сульфідної);
 • масова частка фосфору;
 • інші випробування.
 • масова частка вологи;
 • вміст сірки;
 • вміст оксидів кальцію та магнію, оксидів заліза, алюмінію, кремнію, титану, барію, фосфору, хлору, марганцю, сірки та інших елементів;
 • вміст оксидів (катіонів) натрію та калію;
 • розчинність у воді;
 • масова частка хлорид-іонів, сульфат-іонів водної витяжки;
 • масова частка оксидів кальцію та магнію водної витяжки;
 • масова частка тонкодисперсних фракцій, крупнозернистих включень;
 • масова частка карбонатів у перерахунку на CaCO3;
 • низку інших випробувань.