Тверде біопаливо та сировина для його виготовлення. Тверде відновлювальне паливо (SRF).

Випробувальна лабораторія ТОВ «ССІ» проводить такі випробування:

Технічний (Загальний) аналіз:

 • загальна волога;
 • зольність;
 • загальна сірка;
 • вихід летких речовин;
 • найвища та нижча теплота згоряння.
 • вуглець, водень, азот, кисень;
 • сірка;
 • мікроелементи: хлор, миш’як, фосфор, натрій, калій та ін.$
 • хімічний склад золи;
 • температури плавлення золи;
 • низку інших випробувань

Механічні випробування:

 • гранулометричний склад;
 • механічна міцність;
 • щільність (дійсна і уявна);
 • Визначення геометричних розмірів.

Оцінка викидів діоксиду вуглецю при спалюванні палива:

В Україні з 1 січня 2021 року набрав чинності закон “Про засідки моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів” від 01.11.2018 N 9253.

Наші фахівці допоможуть провести загальну оцінку викидів діоксиду вуглецю при спалюванні твердого мінерального палива, твердого біопалива.