Залізні, марганцеві, титанові, хромові та інші види руд.

У 2017 році ТОВ «CCI» реалізував цілий комплекс лабораторних випробувань щодо визначення металургійних властивостей залізорудних матеріалів, який включає:

 • визначення відновлюваності залізної руди за індексом швидкості відновлення згідно з ДСТУ ISO 4695;
 • визначення індексу вільного набухання окатків залізорудних для доменної сировини згідно з ДСТУ ISO 4698;
 • визначення відновлюваності за індексом кінцевого ступеня відновлення згідно з ДСТУ ISO 7215;
 • динамічні випробування на руйнування під час відновлення при низьких температурах згідно з ДСТУ ISO 13930;
 • визначення відносної здатності до відновлення згідно з ISO 7992. 

 

Випробувальна лабораторія ТОВ «ССІ» проводить такі випробування:

 • гранулометричний склад;
 • міцність на стискання;
 • дійсна, об’ємна, насипна щільність та пористість;
 • втрати маси при прожарюванні;
 • масова частка вологи, гігроскопічна волога;
 • масова частка заліза загального, металевого, закису заліза, заліза двовалентного;
 • масова частка загального марганцю, діоксиду марганцю;
 • масова частина хрому, оксиду хрому (ІІІ);
 • масова частина загального вуглецю;
 • масова частина сірки;
 • масова частина оксидів натрію та калію;
 • оксиди кальцію та магнію, оксиди кремнію, алюмінію, барію;
 • масова частина фосфору, ванадію, нікелю, міді, свинцю, титану, кобальту та інших елементів.