Вогнетриви та вогнетривка сировина, карбід кремнію. Глини, каоліні. Глиниста сировина

Випробувальна лабораторія ТОВ «ССІ» проводить такі випробування:

 • гранулометричний склад;
 • втрати маси при прожарюванні;
 • дійсна, об’ємна, насипна щільність та пористість;
 • бентонітове число;
 • глиняста складова;
 • водопоглинання глин;
 • масова частина монтморилоніту;
 • набухання глин, індекс вільного набухання;
 • реологічний показник глин;
 • ефективна в’язкість;
 • маса частка вологи;
 • вміст сірки;
 • вміст оксидів кальцію та магнію, оксидів заліза, алюмінію, кремнію, титану, барію, фосфору, хлору, марганцю, сірки та інших елементів;
 • вміст оксидів (катіонів) натрію та калію;
 • розчинність у воді;
 • масова частка хлорид-іонів, сульфат-іонів водної витяжки;
 • масова частка оксидів кальцію та магнію водної витяжки;
 • масова частка карбонатів у перерахунку на CaCO3;
 • низку інших випробувань.