Цемент. Шлаки металургійного виробництва. Будівельні шлаки, щебінь, гравій. Відходи промислового виробництва

Випробувальна лабораторія ТОВ «ССІ» проводить такі випробування:

 • гранулометричний склад;
 • масова частка силіцій діоксиду, алюмінію оксид, магнію оксид, кальцію оксид, хрому оксид, мангану оксид, фосфор, сірка, титану оксид, заліза оксид, ванадію оксид та інших елементів;
 • масова частка вологи, гігроскопічної вологи;
 • втрата маси при прожарюванні;
 • дійсна, об’ємна, насипна густина, водопоглинання;
 • втрата маси при прожарюванні;
 • масова частка хлоридів;
 • масова частка сірки (загальної, сульфідної, сульфатної);
 • масова частка фосфору;
 • масова частка нерозчинних речовин;
 • масова частка фтор-іону;
 • рентгенфлуоресцентний аналіз цементів та подібних до них матеріалів;
 • інші випробування.